What's happening?

Chia sẻ0

Liệt Diễm Tập 38

Vũ Canh, con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, người bị cho là trái mệnh với Thần Tộc và bị kết án bởi Vua Vũ. Vũ Vương phạt Trụ,… Đọc thêm

Tắt